..
משרד עורכי דין וולף בן ארויה - לוגו

תביעה ייצוגית

תביעות ייצוגיות הן מהתחומים המובילים במשרד עו"ד בן ארויה - וולף.
לשותפי המשרד ניסיון רב הן בהגשת תובענות ייצוגיות והן בהתגוננות מפניהן, לרבות במקרים מורכבים בהם נדרשת הבנה כלכלית מעמיקה ומומחיות פיננסית. 

מהי תביעה ייצוגית?

תביעה ייצוגית היא תביעה שמנהל אדם יחיד בשם קבוצה של נפגעים, כנגד אדם, חברה או רשות שלטונית, בעקבות הפסד כלכלי שגרם אותו גורם לחברי הקבוצה. בתביעה ייצוגית (להבדיל מתביעה רגילה) ההפסד הכלכלי שנגרם לכל פרט מתוך הקבוצה הוא בסכום נמוך, ואינו מצדיק הגשת תביעה פרטנית, אך הצטברות ההפסד היא משמעותית, ויכולה להגיע אפילו למיליוני ועשרות מיליוני שקלים (ולמעלה מכך).
 
תביעה ייצוגית היא כלי חשוב בריסון פעולתם של תאגידים ורשויות שלטוניות. היא מאפשרת לתקן עיוותים קיימים בשוק, ולהחיל על גופים אלו את הדין, כאשר הם חמקו מהפיקוח הרגולטורי.
 
על מנת ליצור הרתעה מחד ולתגמל תובעים ייצוגיים מאידך, קבע המחוקק כי הפיצוי על תביעה ייצוגית יהיה סך הנזק שנגרם לכלל הנפגעים (ולא רק לתובע עצמו), כאשר התובע עצמו זכאי לקבל גמול פרטני מיוחד על מאמציו.   

 1.  תביעות נגד מבטח או קופת גמל, למשל:
  • במקרה שבו עמיתי קרנות פנסיה או מבוטחים בביטוח מנהלים שילמו דמי ניהול שלא כדין.
  • במקרה שבו פוליסת ביטוח אינה מחריגה באופן ברור אירוע מסוים, ולמרות זאת חברות הביטוח מסרבות לפצות את המבוטחים.

 2. תביעות נגד בנקים בעניינים שקשורים ללקוחותיהם, למשל:
  • במקרה שבו בנק גבה מלקוחותיו עמלה שלא כדין.
  • במקרה שבו בנק מסרב ליתן שירות שהוא מחויב לתת, והדבר גורם ללקוחותיו נזק.

 3. תביעות בענייני ניירות ערך, למשל:
  • במקרה שבו חברה ציבורית מסתירה מהציבור מידע שיש לו השפעה על ערך מניותיה.
  • במקרה שבו חברה ציבורית משלמת סכומים מופקעים לבעלי עניין ולקשורים אליהם, שלא כדין.

 4. תביעות נגד רשות (מקומית או שלטונית) שגבתה סכומים שלא כדין.

 5. תביעות נגד גופי תקשורת בגין הטעיות שונות של הציבור.

 6. תביעות נגד יבואני רכב בגין ליקויים בכלי רכב מדגם כלשהו.

 7. תביעות בענייני הגבלים עסקיים, למשל תביעות נגד מונופולים בשל מחיר מופקע של מוצר או שירות, ביחס לעלותם האמיתית.

 8. תביעות בענייני מפגעים סביבתיים.

 9. תביעות עובדים בשל אי הפרשה או אי תשלום על ידי מעסיק לציבור עובדים רחב.

 10. תביעות של מבלים, שהופלו לרעה בשימוש במוצרים או שירותים או בכניסה למקומות בידור.

 11. וכיו"ב.

תהליך הגשת תביעה ייצוגית

ככל שראיתם עוולה כמתואר לעיל או בדומה לכך, צרו עימנו קשר, אנחנו נערוך עבורכם את הבדיקות הבאות:

בדיקת העילה: אנחנו עורכי הדין נבחן את טענותיכם, ונראה, האם האירוע שאתם מתארים עומד בניגוד לדין, האם הוא גורר נזק נמוך לקבוצה של נפגעים, והאם הוא יכול להוות עילה לתביעה ייצוגית.

בדיקת פנקס התובענות הייצוגיות: לאחר בחינה ראשונית של העילה כאמור, אנחנו נבדוק האם לא נדונה תביעה ייצוגית בנושא זה בעבר. פנקס התובענות הייצוגיות באתר נט המשפט מרכז את כל התובענות שהוגשו מאז 1999.

נאותות התובע: לא כל תובע יכול להגיש תביעה ייצוגית. על מנת שתובע יוכל להגיש תביעה ייצוגית עליו להיות אחד מחברי הקבוצה הנפגעת, וכן כאמור יש להוכיח כי קיימת קבוצה משמעותית של נפגעים בנוסף לו. כמו כן, מניעיו ייבדקו כדי לבחון האם הוא פועל בתום לב.

הגשה לבית המשפט: תביעה ייצוגית, בניגוד לתביעה רגילה, היא תביעה שכוללת שני שלבים. בשלב הראשון מבקשים מבית המשפט לאשר שהתביעה מתאימה להידון כתביעה ייצוגית, ורק אחרי שבית המשפט מאשר זאת - מנהלים את התביעה עצמה. בקשה לאישור תביעה כייצוגית מוגשת לבית משפט שלום או מחוזי בהתאם לסכום התביעה.

תשלום אגרה: החל מתאריך 8.5.18 הגשת תובענה ייצוגית מחויבת בתשלום אגרה. סכום האגרה על הגשת תביעה בביהמ"ש שלום הוא כ-8,000 ש"ח, מתוכם ישולמו כ- 3,000 ש"ח בתחילת ההליך. בביהמ"ש המחוזי יש לשם אגרה בסך של כ- 16,000 ש"ח, מתוכה כ- 5,500 ש"ח ישולמו בהתחלה. בתובענה ייצוגית כנגד רשות האגרה נמוכה יותר, ואילו הגשת תביעה ייצוגית בנושאים חברתיים פטורה מתשלום אגרה.

הערכת היקף הנזק: לאחר אישור התובענה כייצוגית, מתנהלת למעשה התביעה עצמה, ובית המשפט עוסק גם בהערכת שוויו של הנזק. 

הדרכים לסיים תביעה ייצוגית: הסתלקות, פשרה או פסק דין 

ניהול תביעה ייצוגית שונה מהותית מתביעה רגילה בין שני צדדים. בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית הדוקה לאורך ההליך כולו, על מנת לוודא שהאינטרסים של הקבוצה הייצוגית נשמרים היטב. תביעה ייצוגית מסתיימת, על פי רוב, באחת משלוש הדרכים הבאות:

פסק דין בסוף ההליך - נדיר יחסית. ככל שההליך מסתיים בפסק דין לטובת התובע הייצוגי, בית המשפט מתגמל אותו על כך שניהל הליך לטובת הציבור, וכן פוסק שכר טרחה לעורכי דינו.

הסדר פשרה - במקרה שבו הנתבעים מבינים שיש בסיס לתביעה ייצוגית (לאו דווקא בהתאם לנימוקים או בהיקפים שנטענים כנגדם), הם מעדיפים על פי רוב להגיע עם התובע להסדר פשרה, במסגרתו יפצו את הקבוצה הייצוגית (בדרך כזו או אחרת).
בית המשפט מפקח שההסכם הוגן ומאוזן, וכן מתקיים מנגנון שקבוע בחוק לאישורו (פרסום באמצעי התקשורת, בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה ועוד). במסגרת הסדר הפשרה, משולם שכר טרחה לעורכי הדין המייצגים, וגם גמול לתובע הייצוגי עבור כך שניהל הליך לטובת הציבור, בשיעור שמפוקח על ידי בית המשפט. הגעה להסדר פשרה מונע מחברים אחרים בקבוצה מלהגיש תביעה פרטנית או ייצוגית נוספת כנגד אותם נתבעים באותו עניין.

הסתלקות - במקרה שבו הנתבעים מעריכים שהסיכון שלהם מהתביעה אינו גבוה, והתובעים משתכנעים שכדאי להם לסגת מניהול ההליך, מגיעים הצדדים להסדר הסתלקות, במסגרתו התובע נסוג מתביעתו, וכל נפגע, זולת התובע הייצוגי, יהיה רשאי (ברצונו) להגישה מחדש בעתיד, כתביעה פרטנית או ייצוגית. לעיתים כנגד ההסתלקות נוקטים הנתבעים בצעדים המיטיבים עם הקבוצה (למשל, מרעננים נהלים), ואז התובע הייצוגי ועורכי דינו מקבלים בכל זאת גמול (לתובע) ושכר טרחה (לעורכי הדין), גם אם בשיעור נמוך משמעותית בהשוואה להסדר פשרה. גם הסדר הסתלקות נתון לפיקוחו ואישורו של בית המשפט. 

הגנה על חברות מפני תביעות ייצוגיות

תביעה ייצוגית המוגשת כנגד עסק גוררת נזק תקשורתי וכלכלי.
לצד השקעת הזמן, המשאבים והפיצוי שעלול להידרש מהחברה, יש גם נזק תדמיתי מיידי (וחברות ציבורית נדרשות לדווח על תביעות ייצוגיות כנגדן לבורסה). בהיותנו עורכי דין מנוסים משני צידי המתרס, אנו  מציעים לחברות ועסקים ייעוץ משפטי בתחום זה.
 • הקטנת סיכויים להגשתה של תביעה ייצוגית: שירות הניתן במסגרת חבילת ליווי משפטי לעסקים, ובוחן בליווי מומחי רגולציה את מצבה של החברה וסיכוייה לספוג תביעה ייצוגית. בנוסף, בניית אסטרטגיה למקרה שתתקבל תביעה כזו ודרכים להתמודד איתה.

 • טיפול בתביעה ייצוגית: המחוקק קצב 90 יום להגיב לתביעה ייצוגית. למשרדנו ניסיון והצלחות בטיפול בתובענות ייצוגיות כנגד חברות, באופן שאף הביא במקרים מסוימים למחיקת התובענה.

בן ארויה וולף - משרד עורכי דין שעיסוקו בתחום התביעות ייצוגיות 

למשרד בן-ארויה וולף ניסיון רב בטיפול בתביעות ייצוגיות משני צידי המתרס - של אנשים פרטיים שנפגעו מעוול שנעשה להם על ידי עסק או רשות, ושל עסקים הנדרשים להתגונן מפני תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדם.

ראשי המשרד, עו"ד עמית בן ארויה ועו"ד שירה בלום -וולף מעורבים בכל תיק, ומביאים איתם לתהליך הייצוג ניסיון, מקצוענות ואסטרטגיה מנצחת.

מחפש עו"ד להגשת תביעה ייצוגית? צור איתנו קשר כעת 

באילו נושאים אפשר להגיש תובענה ייצוגית? 

בהתאם לתוספות השנייה והשלישית לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006, ניתן להגיש תביעות ייצוגיות, בין השאר, בנושאים הבאים:
 1. תביעות צרכניות לפי חוק הגנת הצרכן, למשל:
  • צרכני מזון שהבחינו בחוסר הלימה בין מה שמובטח על גבי האריזה למוצר עצמו, בניגוד לתקנים המחייבים.
  • צרכנים שהבחינו שהבטחות הרשתות הקמעונאיות למבצעים שונים אינן אמיתיות.
  • צרכנים שהבחינו בהטעיה שעוסק כלשהו הטעה את לקוחותיו.
 
 
כתובתנו:

מגדל מידטאון
דרך מנחם בגין 144 (קומה 21)
תל אביב

 
נווטו אלינו עם waze

 
 
טלפונים:

טל': 03-7225909
פקס:
153-77-3012030
2019 Ⓒ All rights reserve to Ben-Aroya & Wolf - Law Office  • הצהרת נגישות  •  מפת האתר
עיצוב גרפי: MASH DESIGN
.